Silhouette of Three People

OBCOWANIE ZE SCENAMI PRZEMOCY

Obcowanie ze scenami przemocy, na co się często zwraca uwagę, powo­duje zobojętnienie na te bodźce; stają się one źródłem modelowania zachowań antyspołecznych (Warchoł 1982).Powszechnie sądzi się, że najłatwiej wywołać agresję, gdy się człowieka skrzywdzi. Badanianad przenoszeniem się agresji z ekranu na realne sytuacje wskazują, że zachowanie agresywne, a nawet okrucieństwo, można wywołać u osoby, która nie ma podstaw czuć się skrzywdzona, a tylko miała okazję obserwować zachowanie agresywne. Co zatem wywołuje agresję?Eksperymenty Berkowitza i Hartmana (cyt. za: Bronferbrehner 1970) dos­tarczyły częściowych odpowiedzi na to pytanie. Wyniki ich badań prowadzą do następujących wniosków:   oglądanie przemocy, agresji na filmie wywołuje reakcje agresji u widzów,    obraz bólu, krwi, cierpień ofiary równie skutecznie jak widok samego agresywnego zachowania się pobudzał do agresji,   osoby badane, które oglądały film z mocnymi scenami agresji wymierzały silniejszą karę za błędy w grupie kontrolnej niż osoby, które oglądały zgodną grę sportową, uczniowie, wobec których nie stosowano agresji werbalnej (nie obrażano godności osobistej), ale którzy oglądali emocjonalną scenę agresji fizycz­nej, wymierzali silniejszą karę niż uczniowie obrażani, wyśmiewani, lecz nie oglądający scen agresji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *