people sitting on rock edge facing body of water

Oznaki lokalne

Warto jednak wiedzieć, że w przyrodzie istnieją różne oznaki lokalne umożliwiające, niestety tylko prawie dokładne przewidywanie pogody. Wiele z nich jest powszechnie znanych, ale niektóre z nich mogą być dla turysty nowością. Pamiętać jednak trzeba, że nigdy nie wolno wysnuwać wniosków na podstawie jednej czy dwu oznak. Musi być ich cały zespół, temperatura, wiatr, kierunek przesuwania się chmur, zachowanie się zwierząt itp. Dobra dla turysty pogoda „przychodzi” ze wschodu, północnego wschodu i południowego wschodu. Zła pogoda z zachodu, północnego zachodu i południowego zachodu. Jeśli stanie się plecami do wiatru, to pogorszenia pogody należy oczekiwać tytko z lewej strony, nigdy z prawej. Toteż jeśli zauważy się z prawej strony obłok, który swoim wyglądem zapowiada deszcz, nie należy się martwić, nie przyniesie on zmiany pogody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *