yellow and maroon city train

Państwo objęło ustawową ochroną tysiące zabytków, różnych rodzajów

Tylko murowanych zabytków architektury mamy ok. 30 000, a zabytków drewnianych ok. 40 000.’ Warto wiedzieć, że wśród tych kilkudziesięciu tysięcy zabytków architektury znajdują się zabytki o różnej wartości naukowej i historycznej, a także w różnym stanie technicznym. Dlatego też każdy z tych obiektów (zespołów) został zaliczony do jednej z pięciu grup (IIV i 0) z tym, że najcenniejsze z nich, o najwyższej wartości historycznej, artystycznej i naukowej, uznane za pomniki kultury w skali światowej znajdują się w grupie „0″. A oto wykaz najcenniejszych polskich zabytków architektury (wg stanu na dzień 1 stycznia 1975 r.): Arkadia (wieś koło Łowicza). Piękny i oryginalny park romantyczny z budowlami, założony w 1778 r. przez H. Radziwiłłową. Znajdują się w nim wzniesione w stylu klasycznym: Świątynia Diany, Przybytek Arcykapłana Świątynia Sybilli, mur z Kariatydami oraz Domek Gotycki. Baranów Sandomierski, miasto nad Wisłą. Zespół pałacowy jest jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych tego typu w Polsce. Wzorowany na zamku wawelskim (z wewnętrznym dziedzińcem) jest otoczony z 3 stron arkadami. Dookoła pałacu, w którym mieści się m.in. muzeum siarki, park.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *