boat on water near mountain during daytime

Parki narodowe

Białowieski Park Narodowy

Puszcza Białowieska położona na terenie województwa białostockiego największy, zbliżony do pierwotnego obszar leśny na niżu Europy Środkowej. Bogaty i różnorodny drzewostan, wyjątkowo bogata fauna, m.in. żubry, łosie, tarpany, głuszce, bataliony. Jedyny w Polsce park narodowy zamknięty, bez siedzib ludzkich.

Bieszczadzki Park Narodowy

Obejmuje najpiękniejsze partie Bieszczadów z Tarnicą, Haliczem, Krzemieniem i Połoniną Caryńską, rozległe lasy mieszane z przewagą buków, naturalne ostoje zwierząt, m.in. niedźwiedzi, żubrów, rysiów, żbików i jeleni karpackich. Występują tu również liczne gatunki rzadkich ptaków.

Kampinoski Park Narodowy

Położony nie opodal Warszawy, obejmuje teren bagienno-wydmowy, pozostałość dawnej Puszczy Mazowieckiej. Wśród wielu gatunków zwierząt: łosie, borsuki, a z ptactwa: czaple, żurawie i sokoły wędrowne.

Karkonoski Park Narodowy

Obejmuje główny grzbiet Karkonoszy, osobliwe grupy skalne, kotły polodowcowe i stawy, liczne gatunki ptactwa i drobnych ssaków. (Po drugiej stronie granicy czeski Karkonoski Park Narodowy.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *