yellow and maroon city train

Parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody

Ochronie podlegają nie tylko pojedyncze gatunki roślin czy zwierząt, ale także całe kompleksy leśne czy wodne. Objęto je ustawową ochroną i w związku z tym są miejscami, w których rządzą tylko prawa przyrody, stanowiąc dla turystów dużą atrakcję.. Parki narodowe obejmują duże obszary (o powierzchni minimum 500 ha), wyróżniające się bogactwem elementów pierwotnej przyrody i pięknem krajobrazu. Zwiedzając je należy pamiętać, że są one terenem specjalnym, na którym obowiązują specjalne prawa. Na obszarze parku narodowego:

  • wędrówka dozwolona jest wyłącznie ścieżkami oznakowanymi,
  • nie wolno płoszyć zwierząt i niszczyć żadnych roślin,
  • biwakować i palić ogniska można wyłącznie w miejscach wyznaczonych na te cele przez służbę leśną,

Należy przestrzegać wszystkie lokalne przepisy dotyczące danego parku. W Polsce znajdują się następujące parki narodowe Babiogórski Park Narodowy (10) górna partia masywu Babiej Góry, strome urwiska skalne, lasy świerkowe o charakterze pierwotnym, rzadka roślinność i ciekawy zwierzostan.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *