Yellow Die-cast Miniature Van on Brown Sand

PODEJMOWANE PRÓBY

Podejmowane są różne próby przeciwdziałania agresji w szkole i w pla­cówkach wychowawczych (Np. „Bezpieczna Szkoła”, Fundacja na Rzecz Ochrony Dziecka przed Okrucieństwem, itp.), ale dotyczą one tylko pewnego wycinka lub poziomu społecznego. Podejmuje się działania radykalne. Wkil- ku liceach warszawskich uczniowie i nauczyciele noszą identyfikatory. Coraz częściej zamiast woźnej zatrudniony jest uzbrojony strażnik, który kontroluje wchodzących do budynku. Uczniowie są pouczani, jak zachować się w przy­padku agresji. Na te fakty zwracała ostatnio uwagę prof. Maria Łopatkowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *