Person Standing on Hand Rails With Arms Wide Open Facing the Mountains and Clouds

Borgata ustronie morskie opinie

Najczęściej, z uwagi na formy, dzielimy turystykę na pobytową i wędrowną. Ponieważ niniejsza strona jest adresowana do uprawiających turystykę czynną wyłączymy z „Vademecum” całość spraw związanych z wczasami, obozami stałymi i koloniami, a zajmiemy się wyłącznie turystyką wędrowną (nie wykluczamy jednak wycieczek bazy stałej). Uprawianie turystyki wędrownej, we wszystkich jej formach, pomoże nam na pełniejsze poznanie […]