green and brown mountain beside lake under cloudy sky during daytime

Jur gast wisła

Te masowe imprezy są bardzo atrakcyjne, ale wymagają od wszystkich uczestników dodatkowych kwalifikacji i dużej sprawności fizycznej. W zasadzie przeznaczone są wyłącznie dla starszej młodzieży, pełnoletńich uczestników. Rajdy piesze, nocne, to imprezy, będące odmianą rajdów omówionych poprzednio, organizowane późnym więczorem i częściowo nocą. Z reguły trwają krótko, a zadania regulaminowe dla zespołów uczestniczących w imprezie ograniczają się […]