people on boat on water during daytime

Rabczański zdrój medical spa

Jeśli przez długi czas nie używa się butów należy trzymać je na prawidłach, a gdy nie ma prawideł bardzo mocno wypycha się buty papierem. Należy używać dobrej pasty, buty muszą być zawsze oczyszczone i natarte pastą, a nie rzucone w kąt w oczekiwaniu na następną wędrówkę. Po zmoczeniu buty powinno się suszyć bardzo ostrożnie, nigdy zbyt blisko […]