woman in blue backpack walking on pathway between trees during daytime

System cda

Plecak to podstawowy element ekwipunku turysty pieszego. Przyjmując zasadę, że ręce powinny być zawsze wolne, wszystko, co zabiera się ze sobą na wędrówkę, musi znaleźć się w plecaku. Na dłuższą wędrówkę potrzebny jest- więc plecak większy, gdyż i bagażu jest więcej, na krótszą plecak mniejszy, a nawet tylko torba turystyczna Czy chlebak. Plecak powinien być wygodny, […]