people sitting on brown sand near pyramid under blue sky during daytime

PODSUMOWUJĄC

Podsumowując, można powiedzieć, że wyjaśnienie tworzenia się i agre­sywnego funkcjonowania młodzieżowych gangów powinno uwzględniać różne czynniki determinujące to zjawisko: są to własności takich grup, ale przede wszystkim procesy grupowe i okoliczności kulturowo- społeczne kreujące samą grupę i jej cele. Młodzieżowy gang przestępczy nie jest po prostu grupą młodych ludzi spotykających się przy różnych okazjach, ale specyficzną „jednostką społeczną”, dla której agresja stanowi podstawową formę życia społecznego. Agresja i przemoc- zarówno ujmowana jako indywidualne zachowanie się interpersonalne jak i jako zjawisko społeczne- ma wielopłaszczyznowe uwa­runkowania (por. Segal,1989; Eron i in., 1994) i jest głęboko zakorzeniona w życiu społecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *