Pojedyncze ustawowo chronione, okazy przyrodnicze, noszą nazwę pomników przyrody

Wszystkie są oznakowane specjalnymi tablicami. Mamy ich w Polsce ok. 6000, a znajdują się wśród nich stare lub rzadkie drzewa, głazy narzutowe, osobliwe skały-groty… Oto przykładowo kilka wybranych pomników przyrody: dąb olbrzym w Kadynach koło Elbląga, grzyb skalny w Kobyle Frysztak koło Strzyżowa, „Trygław” olbrzymi głaz w Tychowie koło Białogardu, tuja 1 olbrzym na dziedzińcu katedry w Kamieniu Pomorskim, „Sekwoja” drzewo mamutowe w Górach Bukowych koło Szczecina i dąb „Bartek” koło Zagnańska w woj. kieleckim. Wspomnieć należy jeszcze o parkach ogrodowo-pałaco- wych w stylu francuskim z symetrycznymi klombami i alejami oraz w stylu angielskim z drzewostanami i florą rozwijającą się w sposób naturalny, które, również ustawowo chronione, są atrakcyjnymi obiektami turystycznymi. Całością spraw związanych z ochroną przyrody w terenie zajmują się z ramienia Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego konserwatorzy przyrody w urzędach wojewódzkich i powiatowych..Współdziała z nimi społeczna Straż Ochrony Przyrody, w której skład wchodzą m.in. działacze turystyczni z PTTK. Strażnicy przy pełnieniu swych społecznych obowiązków wykonują funkcje organu administracji państwowej. Każdy turysta powinien współdziałać ze strażnikami jak również służbą leśną w pracach nad zachowaniem piękna naszej przyrody i krajobrazu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *