Man and Woman Walks on Dock

POKAZANIE FUNKCJI

Taką funkcję ma np.pokazywanie, że moja/nasza agresja, w porównaniu z tym co zrobili inni, nie jest szczególnie drastyczną formą takiego zachowania się i stanowi w istocie konieczną odpowiedź na prowokacje ze strony innych., Usprawiedliwianie stosowania agresji/przemocy „wyższą koniecznością”, tj.argumentowanie, iż taka aktywność jest niezbędna dla utrzymania porządku społecznego, wolności, obrony jedynie słusznej ideologii i wiary – od racjo- nalości przesłanek owych uzasadnień- wytwarza atmosferę społeczną sprzy­jającą eskalacji agresji także w relacjach interpersonalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *