turned-on iPhone 6s with orange case

PORÓWNUJĄC ZJAWISKA

W obu wypadkach pojawia się negatywne/wrogie odniesienie się grupy do „obiektów” (jednostka, część grupy, inna grupa) identyfikowanych w tych kategoriach i podejmowane są wobec nich akty agresji/przemocy.Porównując te dwa zjawiska należy przypomnieć, że,: – podstawową przesłanką uruchamiania procesu kreowania „kozła ofiarnego przez grupę jest świadomość niepowodzeń grupy, a źródłem wyróżniania „czarnej owcy” jest zarejestrowanie przez grupę odmienności zachowania się czy własności jakichś członków wobec przyjętych w grupie wartości, norm, standardów;- w obu wypadkach sąto okoliczności(niepowodzenia, odmienności) spostrze­gane i oceniane przez członków grupy jako naruszające pozytywną iden­tyfikację społeczną członków grupy i mogące prowadzić do dezintegracji grupy; – o ile „kozłem ofiarnym” (w socjopsychologicznym sensie oczywiś­cie) może być zarówno osoba (kilka osób) z własnej grupy, jak i inna, „zewnętrzna grupa”, to zjawisko „czarnej owcy” ma charakter wewnątrzgru- powy, tj. dotyczy osób traktowanych jako „nasi” .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *