brown clock tower

PRZECHODZENIE GRUP

Dzieje się to jednak kosztem przechodzenia tych grup poza system, co w konsekwencji stawia je w opozy­cji do struktur prawnych. Członkowie tych grup zaczynaja sobie uświadamiać swoją odrębność, a podlegając sankcjom, także istniejącą sytuację konfliktową.Niekiedy agresja zostaje podniesiona w takich relacjach do rangi ideologii, jak np. w grupach nacjonalistycznych, neofaszystowskich czy skinheadów. Zachowania agresywne mają wtedy określonych adresatów, co wiąże się także najczęściej z negatywnymi stereotypami narodowościowymi. Pojęcie agresji, tak trudne do określenia pomimo dość precyzyjnego definiowania (Zakrzewski 1990) nierozerwanie splata się z uwarunkowaniami społeczny­mi na różnych poziomach rzeczywistości społecznej. Jeżeli przeciwdziałamy agresji np. na poziomie socjalizacji w rodzinie, to w innych dziedzinach pozbawione agresji dziecko zapewne stanie się jej obiektem (syndrom Me- chaniczej Pomarańczy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *