Aerial View of White Sand Beach

PRZEPROWADZONE BADANIA

Badania zostały przeprowadzone między październikiem 1993 a lutym 1994 wśród 82 uczniów klas I – IV szkół podstawowych we Wrocławiu i na terenie województwa wrocławskiego.Gromadzenie materiału empirycznego miało dwa punkty wyjścia. Pierw­szy to obserwacja agresywnych zachowań dzieci w szkole i sprawdzenie jakiego rodzaju programy i filmy one odbierają. Drugi, polegał na wyborze dzieci preferujących „brutalną” telewizję i video zawierające duże dawki przemocy i obserwacji ich zachowań.Można było stwierdzić, że ciągłe korzystanie z telewizji emitującej agre­sywne filmy sensacyjne czy horrory wiązało się z występowaniem agresji u badanych. W trakcie bezpośredniej obserwacji dzieci podczas zabaw z ró­wieśnikami w szkole i na boisku oraz rozmów z rodzicami stało się absolutnie oczywiste, że struktura i treść dziecięcych zabaw była odbiciem konsekwen­tnego działania telewizji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *