high-angle photography of boats on water near hill during daytime

Przy pomocy mapy i kompasu

Jeżeli chcemy zorientować mapę wg kompasu, umieszczamy go na mapie tak, aby linia „Pn-Pd” pokrywała wschodnią lub zachodnią krawędź mapy, alba też linia „W-Z” przebiegała równolegle do któregokolwiek napisu miejscowości na mapie. Napis „Pn” powinien wskazywać na górną krawędź mapy, gdyż jest to północna strona terenu zamieszczonego na mapie. Następnie nie zmieniając położenia kompasu należy tak obracać mapą, aż ciemny koniec igły magnetycznej pokryje się z napisem „Pn”. W tym momencie mamy mapę zorientowaną i aby ustalić miejsce naszego pobytu trzeba tylko porównać obraz terenu z mapą (znakami).

Z mapą bez kompasu

Aby zorientować mapę bez kompasu należy w najbliższym terenie znaleźć dwa charakterystyczne punkty stałe, np. skrzyżowanie dróg, wieżę kościelną, wzniesienie, a następnie poszukać je na mapie. Po odnalezieniu ich obraca się mapę do takiego położenia, aż każdy z punktów terenowych zrówna się w jednej prostej linii z odpowiednim punktem na mapie. Przecięcie się dwóch linii na mapie będzie jednocześnie miejscem naszego pobytu. Prostszym sposobem (gdy znajdujemy się obok drogi) będzie takie ustawienie mapy, aby kierunek drogi przedstawiony na.mapie pokrył się z kierunkiem tej drogi w te renie. Należy dla ustalenia właściwego kierunku uwzględnić przy tym charakterystyczne przedmioty terenowe, znajdujące się obok drogi-.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *