Pink Teal Yellow Multi Color Please Leave Nothing but Your Feet Road Signage

PRZYGLĄDANIE SIĘ PRZEMOCY

Zatem: przyglądanie się przemocy bardziej prowokuje do zachowań agresywnych niż doznanie obrazy osobistej. Krajowe i zagraniczne badania dostarczające nie do końca pewnych do­wodów odnośnie negatywnego oddziaływania telewizji i filmów video na młodych odbiorcow skłoniły nas do podjęcia badań nad ilością czasu poświę­conego tym środkom przekazu;, rodzajem oglądanych programów TV i fil­mów video i ich wpływem na zachowanie się dzieci.Aby zrozumieć oddziaływanie telewizji i filmów video na zachowanie się młodych odbiorcow uznano, że konieczne jest przynajmniej kilkumiesięczne obserwowanie badanych i przeprowadzenie wielu rozmów z rodzicami, dziećmi i nauczycielami.Zdając sobie sprawę, że odbiór programów telewizyjnych i filmów video może sam w sobie odzwierciedlać wzory określonych stylów życia wzięto pod uwagę również środowisko rodzinne, w jakim wzrastają badani. Zatem zwróco­no uwagę na wykształcenie rodziców, strukturę rodziny, stosunek rodziców do dziecka, stosowane metody wychowawcze i organizację życia rodzinnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *