Brown and White Vehicle Parked Near Body of Water

Przyroda zimą

Najczęściej uprawiamy turystykę latem. Wtedy bowiem wszystkie walory przyrodnicze naszego kraju są w pełnej krasie. Warto jednak obserwować przyrodę również zimą, szczególnie gdy jest śnieg. Białe, oszronione lub otulone śniegiem drzewa są inne niż latem, ale nie oznacza to, że mmej ciekawe. Taką zimową wyprawę do lasu można połączyć z akcją dokarmiania zwierząt, oczywiście przeprowadzając ją w porozumieniu ze służbą leśną, która chętnie skorzysta z takiej pomocy. W trakcie zimowej wędrówki możemy także odczytać ze śniegu życie lasu, tropić ślady ptaków i zwierząt. Obserwacja tych tropów to miłe uzupełnienie programu wyprawy, szczególnie wtedy, gdy uda się nam rozpoznać zwierzę, które ślady na śniegu pozostawiło. Tropy mogą być także przedmiotem konkursu zabawy turystycznej: kto więcej różnych tropów odnajdzie i kto prawidłowo je rozpozna. Dla ułatwienia przedstawiamy na rys. 90 tropy zwierząt, które najczęściej spotyka się zimą na polach i w lasach: jelenia, dzika, sarny, zająca, wiewiórki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *