people on boat on water during daytime

Rabczański zdrój medical spa

Jeśli przez długi czas nie używa się butów należy trzymać je na prawidłach, a gdy nie ma prawideł bardzo mocno wypycha się buty papierem. Należy używać dobrej pasty, buty muszą być zawsze oczyszczone i natarte pastą, a nie rzucone w kąt w oczekiwaniu na następną wędrówkę. Po zmoczeniu buty powinno się suszyć bardzo ostrożnie, nigdy zbyt blisko ognia czy pieca. Najlepiej wypchać je papierem lub sianem i powiesić pod sufitem w ciepłym pomieszczeniu. Przez noc dobrze wyschną. Rano trzeba je dobrze napastować, gdyż mogą w czasie marszu łatwo popękać.
Przekazane dotychczas wiadomości o uDiorze turystycznym dotyczą w zasadzie uprawiających turystykę pieszą, chociaż w wielu przypadkach (np. konserwacja butów) mają zastosowanie i w innych dyscyplinach turystycznych. Ponieważ ubiór turysty musi być dostosowany do potrzeb i bezwzględnie wygodny niektóre elementy ubioru będą inne dla kolarza, wodniaka czy narciarza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *