Photo of Santorini, Greece

Spośród wielu obiektów pamięci narodowej na specjalną uwagę zasługuje

Pomnik Ofiar Oświęcimia i muzeum na miejscu byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu- Brzezince, pomnik i muzeum na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie, Pomnik Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu, Pomnik Obrońców Westerplatte w Gdańsku, Pomnik Bohaterów Warszawy („Nike”) w Warszawie, Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Sosnowcu, Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny, Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, Pomnik Zwycięstwa pod Grunwaldem, pomnik poległych partyzantów i ofiar terroru w Górach Świętokrzyskich, Pomnik Czynu Zbrojnego Gwardii i Armii Ludowej w Polichnie, obelisk na miejscu bitwy oddziału Batalionów Chłopskich pod Za- borecznem, cmentarz miejsce masowej kaźni w Palmirach (Puszcza Kampinoska), Pomnik gen. „Waltera” Świerczewskiego w Jabłonkach (Bieszczady), Pomnik- mauzoleum na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Warszawie, cmentarz żołnierzy I Armii L.W.P. w Siekierkach nad Odrą, Pomnik Partyzantów w Końskiem, pomnik ku czci pomordowanych w Stutthofie, pomnik na Obidowej w Nowotarskiem. Niezwykłym pomnikiem jest, budowany ze składek społeczeństwa Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, poświęcony bohaterskim dzieciom polskim poległym w czasie II wojny światowej. To jednak tylko mała część pomników walki i męczeństwa. Dalsze, pełniejsze informacje wraz z opisami można znaleźć w „Przewodniku po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa”, a także w licznych, niewielkich oddzielnych broszurkach wydawanych przez „Sport i Turystykę”. Nie omijajmy tych miejsc jeśli znajdują się na trasie wędrówki lub obok niej. A kiedy trafimy na miejsce położone w lesie czasem daleko od miejscowości, jak to bywa z mogiłami partyzanckimi, uporządkujmy je. Będzie to nasz hołd oddany poległym czy pomordowanym… Oni bowiem umarli, aby inni dzisiaj mogli żyć spokojnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *