Silhouette of Three People

STABILNOŚĆ STRUKTURY

Z socjologicznego punktu widzenia młodzieżowym gan­giem przestępczym nazwiemy zatem taką grupę społeczną młodzieży, która jest zorganizowana/zintegrowana wokół wartości, norm, standardów zacho­wania się, celujących młodzieżową podkulturę przestępczą (por. Cohen, 1955, 1966). Osadzenie w podkulturze przestępczej i względna stabilność struktury odróżnia gang, z jednej strony, od młodzieżowy ch grup społecznych formujących się spontanicznie lub stanowiących część organizacji tworzo­nych przez dorosłych a realizujących zadania i cele społecznie akceptowane, z drugiej, od sytuacyjnie działającej grupy przestępczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *