green trees on brown sand beach during daytime

Stemple

Mogą to być odciski pieczęci z domów turysty, domów wycieczkowych, schronisk czy stanic wodnych, w których nocowaliśmy lub przez które biegła trasa wędrówki albo odciski datowników urzędów i placówek pocztowych (np. bardzo oryginalne datowniki agencji pocztowych w schroniskach górskich PTTK, pieczęcie muzeów, sołectw, urzędów gminnych itp. Zbierać je możemy na kopertach listowych (białych), na arkuszach (podobnie jak przy odznakach turystycznych) lub w zeszytach (brulionach). Warto, przy zbieraniu takich potwierdzeń pobytu w zeszycie czy brulionie, zamieszczać obok opis dnia czy miejscowości, a także różne ciekawostki, które usłyszeliśmy np. od przewodnika albo kustosza muzeum. Autografy „ciekawych ludzi” spotkanych na trasie wędrówki. Najwygodniej zbierać je w zeszycie, dzienniczku czy po prostu kronice wyprawy. Unikajmy podawania do podpisu wyrywanych z’ zeszytu kartek, gdyz niezbyt dobrze to będzie o nas świadczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *