Lake and Mountain

Szczególną ostrożność trzeba zachować przy włączaniu się do ruchu

Na rowerze nie należy przewozić innej osoby. Zakaz wyprzedzania obowiązuje wszędzie tam, gdzie’ mogłoby ono stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, a w szczególności przed i na przejazdach kolejowych, na skrzyżowaniach dróg, zakrętach dróg, przed dojechaniem na wierzchołek wzniesienia, przed przystankami tramwajowymi, kolejowymi, gdy stoją na nich tramwaje i pociągi, jeżeli kierujący pojazdem, który ma być wyprzedzany dał sygnał o zmianie kierunku jazdy w lewo. Na skrzyżowaniach równorzędnych pierwszeństwo mają pojazdy jadące z prawej strony (z wyjątkiem pojazdów szynowych, mających pierwszeństwo w każdej chwili). Na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym pierwszeństwo posiada pojazd będący na rondzie. Przy zmianie kierunku jazdy należy zasygnalizować swój zamiar wyciągając poziomo rękę w stronę zamierzonego skrętu. Zabrania się zmieniać kierunek jazdy, zajeżdżając drogę innym pojazdom. Zmianę skrętu należy sygnalizować i przy zawracaniu. Zakaz zatrzymywania i postoju obowiązuje we wszystkich miejscach, gdzie mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo lub przeszkodę, a w szczególności: na przejazdach kolejowych i tramwajowych, skrzyżowaniach dróg, przystankach komunikacji miejskiej, na zwężeniach jezdni, w tunelach, na mostach i wiaduktach, znajdujących się poza granicami miast, przed wjazdami do bram, garaży i parkingów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *