Great Wall of China

SZCZEGÓŁOWA DYSKUSJA

Nie wchodząc w szczegółową dyskusję, przedstawimy ele­menty socjosychologicznej wiedzy o sygnalizowanych kwestiach.Ogólnie mówiąc, nastolatki formują gang lub szukają kontaktu z już funkcjonującym po to, aby zająć się czymś uważanym przez nich za ekscytu­jące, zaprzyjaźnić się zrówieśnikami, mieć poczucie przynależności do grupy (pozytywna identyfikacja społeczna)a również aby mieć szanse na zdobywa­nie pieniędzy czy atrakcyjnych dóbr, inaczej dla nich niedostępnych. Agresja manifestowana przez członków może pojawiać się jako wymagane przez grupę zachowanie określające pozycje w gangu (np. większa brutalność wobec innnych równa się wyższy status,) ale także ma ważne znaczenie dla kontrolowania członków własnej grupy i utrzymania stosownej hierarchii wewnątrzgrupowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *