TAKIE FORMY AGRESJI

Takie formy agresji szkolnej mogąbyć trudniejsze do wykrycia przez dorosłych. Ponadto stwierdziliśmy, że młodsi i słabsi uczniowie są najczęściej narażeni na agresję szkolną; agresorami w znacznej mierze sa starsi uczniowie. Zasadniczo typowe ofiary charakteryzują się wyższym niepokojem i bra­kiem poczucia bezpieczeństwaniż pozostali uczniowie. Ponadto są oni często ostrożni, wrażliwi i spokojni. Gdy zostają zaatakowani przez innych uczniów, na ogół reagują płaczem (przynajmniej w niższych klasach) i usunięciem się z grupy. Ponadto ofiary cierpią na niską ocenę własnej wartości, mają ujemny obraz samego siebie i swojej sytuacji. Często patrzą na siebie jak na nieudacz­ników, czują się głupio, są zawstydzeni, nieatrakcyjni. Ofiary są samotne i opuszczone przez kolegów w szkole. Jeśli są to chłopcy, to najprawdopo­dobniej są fizycznie słabsi od pozostałych chłopców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *