gray seadock

Trzebnica

Zespół klasztorny Cysterek. Kościół Św. Jadwigi z XIII w. z romańskimi portalami i wyposażeniem w dzieła sztuki z różnych okresów. Sarkofagi św. Jadwigi i ks. Henryka Brodatego. Aż do 1939 r. były tu wygłaszane kazania w języku polskim. Ujazd (wieś koło Opatowa). Ruiny zamku Krzy- żtopór, wzniesionego w I. 163144 prziez wojewodę. Krzysztofa Ossolińskiego. 4 baszty zamkowe miały wyobrażać 4 pory roku, 12 wielkich sal miesiące, 52 pokoje tygodnie, a 365 okien dni. Wykuty w marmurze krzyż topór (herb Ossolińskich) dał zamkowi nazwę. Zniszczony częściowo w czasie wojen szwedzkich, spłonął w 1770 r., kiedy zajmowali go konfederaci barscy. Warszawa. Zespół pałacowo-parkowy Łazienki. Cenny zabytek architektury klasycystycznej w Polsce: Pałac na Wodzie dawny pawilon łazienny z XVII w., przebudowany na zlecenie Stanisława Augusta na reprezentacyjny pałac. Piękne wnętrza i zbiory sztuki (oddział Muzeum Narodowego). W parku Biały Domek, Pomarańczarnia, Pałac Myślewicki i Teatr na Wyspie. Zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie, dawna rezydencja Jana III. Cenny zabytek baroku o bogato wyposażonych wnętrzach (oddział Muzeum Narodowego). Obok pałacu wielki park.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *