four planes at the airport

TYPOWE NARZĘDZIA

Obserwuje się je (doku­mentacja z badań w ASA, por. Goldstein, 1991; Reiss i Roth, 1993) że współ­cześnie młodzieżowe gangi przestępcze stają się coraz bardziej agresywne; poszerza się zakres jak też powaga agresywnych prestępstw, w które uwikłane są gangi. Jednym z czynników mających znaczenie dla następstw czynów agresywnych i przemocy może być stosunkowo łatwa dostępność broni (co rejestruje się zwłaszcza w USA, także w Afryce Południowej i w niektórych częściach b. Związku Radzieckiego). Kilkanaście lat temu typowymi narzędziami używanymi w konfliktach i w walkach między gangami były własne pięści, także kije, pałki i noże, a obecnie nie do rzadkości należy posługiwanie się automatycznymi pistoleta­mi maszynowymi. Łatwo wyobrazić sobie, że zakres i powaga szkód dla ofiar napaści czy zwalczających się wzajemnie grup są w tym wypadku nieporów­nywalnie większe, bardziej dramatyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *