Great Wall of China

TYPOWY STAN RODZINNY

Badania prowadzono w jednej ze szkół petersburskich, w której realizowana jest koncepcja humanizacji wychowania i kształcenia pod nazwą” Świat przez rodzi- nę”.W badaniach wzięło udział 30 dorastających i ich rodzice. W celu zbadania agresywności młodzieży zastosowano test Liri, w którym dorastający oceniali swoje cechy, a także swoje wyobrażenia na temat cech charakteru swoich rodziców. Metodą sędziów kompetentnych (w roli ekspertów wystąpiła grupa nauczycieli) ustalono stopień agresywności w zachowaniu dorastających w szkole.Samopoczucie emocjonalne dorastającego w rodzinie badano przy pomo­cy testu przeciwstawnych profili: „Typowy stan rodziny”,który pozwolił na 7-stopniowej skali ocenić stopień ogólnego emocjonalnego niezadowolenia (niezaspokojenia), napięcia nerwowo-psychicznego i lęku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *