Silhouette of Three People

W OGÓLNYM ZARYSIE

W ogólnym zarysie założoną zależność między postawami rodzicielskimi spostrzeganymi pi7ez dorastające dzieci jako dystans uczuciowy i kontrola z agresywnością potwierdza brak wysoce istotnych statystycznie korelacji mię­dzy postawami bliskości uczuciowej, autonomii matek wobec synów a ich agresywnością, poza jedną korelacją w diadzie ojcowie – synowie (skala autono­mii: niestosowanie przymusu a agresja słowna) (tab. 2). O ile trudno wnioskować w oparciu o istotne statystycznie korelacje o związkach pozytywnych postaw rodzicielskich (BU, A) wobec synów z ich agresywnością, o tyle na uwagę zasługuje korelacja takich postaw pozytywnych rodziców jak: bliskość uczucio­wa i posiadanie – z poczuciem winy synów (tab.2), czego nie obserwuje się między postawami rodziców (tak pozytywnymi jak i negatywnymi) apoczuciem winy dziewcząt .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *