woman wearing coat standing on road with travel luggage during daytime

W PORÓWNANIU

W porównaniu i budowaniu taksonomii młodzieżowych gangów przestęp­czych uwzględnia się kilka wymiarów charakteryzujących grapę (por. Goldstein, 1991), np.: – wyrazistość struktury organizacyjnej (dobrze określona rola przy­wódcy i miejsce innych członków vs. raczej „luźna”, wyznaczana przez zadania struktura wzajemnych zależności); – topografia aktywności(raczej wyraźne ok­reślone) terytorium działania vs. eskalacja terytorialna aktywności zależnie od żądań); – stabilności uczestnictwa w grupie (stała przynależność przez dłuższy okres czasu vs. daleko idąca zmienność składu grupy); – wyrazistość zadań czy celów (koncentracja na specyficznej aktywności przestępczej czy formie prze­mocy vs.zmienność celów, wyznaczanych przez okoliczności bądź decyzje przywódcy); – zakres nielegalnej, przestępczej działalności (grupa angażuje się wyłącznie w działalność przestępczą vs. podejmuje także inne, legalne formy aktywności).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *