high-angle photography of boats on water near hill during daytime

W WIELU KRAJACH

W wielu krajach obserwuje się ciągłą tendencję wzrostową wskaźnika przestępstw wśród dzieci i mło­dzieży, w tym także tych szczególnie okrutnych (Jandy – Brudło 1993). O ile style i systemy wychowawcze zasadniczo nie ulegają zmianom, o tyle bardzo szybko zmieniają się uwarunkowania społeczne odgrywające także ważną rolę w procesie socjalizacji. Jest to w ostatnich latach zjawisko bardzo po­ważne. W badaniach opinii publicznej 60-76% Polaków za najważniejszy problem społeczny uważa zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienia spoko­ju. Z raportów policji wynika, że następuje nie tylko ilościowy wzrost czynów agresywnych, ale zwiększa się okrucieństwo i obniża wiek sprawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *