people standing between concrete buildings during golden hour

W WYCHOWANIU DZIECKA

W wychowaniu dziecka bardzo ważna jest jednolitość postaw rodziciels­kich. W przypadku, gdy postawy są niejednolite, np. matka jest chwiejna, pobłażliwa, a ojciec zbyt wymagający, surowy, dziecko nie wie kogo słu­chać, pojawiają się u niego postawy lękowe. W badanych rodzinach więk­szość populacji stanowili rodzice niezgodni w swoich postawach w stosunku do dziecka.Wyniki badań wskazują na istnienie zależności między negatywnymi postawami wychowaczymi, a niewłaściwym rozwojem społecznym dziecka. Zaobserwowano zależność pomiędzy wpływem postaw rodziców w stosun­ku do dziecka, a stopniem niedostosowania społecznego. Dzieci rodziców, którzy przejawiali postawy odrzucenia, unikania, nadmiernie wymagające, prawie zawsze szukały zrozumienia poza domem. Przejawiały zachowania niepożądane społecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *