brown concrete building near body of water during night time

Wędrówka według azymutu (magnetycznego)

Azymut jest to kąt mierzony w stopniach (lub tysięcznych) zgodnie z ruchem wskazówek zegara od kierunku północy do kierunku marszu. Jeżeli zamierzamy wędrować wg azymutu np. 270°, powinniśmy kolejno wykonać następujące czynności: zgrać ciemną część igły magnetycznej z napisem „Pn”, JĘ położyć przez środek tarczy kompasu zapałkę, tak aby pokryła się z podziałką 270°, d nie zmieniając kierunkowego położenia kompasu należy podnieść go do oka i popatrzeć, na jaki charakterystyczny przedmiot w oddali jest wycelowana zapałka (np. budynek, wiatrak, drzewo itp.), schować kompas i wędrować do wyznaczonego przedmiotu, po dojściu do tego pośredniego celu wszystkie czynności z kompasem wymienione w poprzednich punktach należy powtórzyć i znowu wędrować do następnego, ustalonego przedmiotu, aż do osiągnięcia celu wędrówki. Wyznaczanie w terenie pośrednich celów jest konieczne, gdyż poruszanie się igły kompasu w czasie wędrówki mogłoby utrudnić zachowanie właściwego kierunku i doprowadziłoby do zboczenia z drogi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *