Aerial Photography of Boats on Shore

Wędrując ścieżkami turystycznymi

Należy chronić znaki i drogowskazy przed bezmyślnym niszczeniem (a zniszczone w miarę możliwości poprawić), nie skracać trasy na zakosach, szczególnie w górach, gdyż rozdeptana ścieżka może być później rozmyta przez wodę deszczową. Ochrona dotyczy także znaków tras narciarskich jak również znaków na szlakach wodnych. Trzeba pamiętać, że uszkodzenie lub zniszczenie znaku to nie tylko strata materialna i dezinformacja turystów na szlaku, ale także często narażenie na niebezpieczeństwo (np. znaki ostrzegawcze lub zakazu zimą w górach czy na trasie wodnej) innych, ale także i siebie. Opuszczając miejsce postoju czy biwaku należy je zostawić uporządkowane, tak aby przybyli po nas turyści nie dostrzegli śladów naszego pobytu. Jeśli zostawimy ślady naszego biwakowania w postaci puszek, papierów, słoików, to nie bądźmy rozgoryczeni, jak na swoim kolejnym biwaku zastaniemy taki sam obraz. Wycinanie inicjałów na drzewach, rysowanie na ścianach budynków i skał, rozbieranie zachowanych ruin, a także bezmyślne rwanie kwiatów to niestety wcale nierzadkie przykłady wandalizmu z jakimi spotykamy się na szlakach, dokonywane przez pseudo-turystów. Przeciwdziałajmy tym negatywnym zjawiskom, oddziałujmy na innych, bo przecież zabytki, przyroda to nasza wspólna własność. W muzeach nie dotykajmy eksponatów, nie hałasujmy i przestrzegajmy zaleceń oprowadzającego. W miejscowościach i w zakładach pracy, zwiedzanych na trasie, powinniśmy nawiązywać przyjazne stosunki z miejscową ludnością, mieć zawsze do wszystkich spotkanych na szlaku osób życzliwy stosunek, szanować ich zwyczaje i cenić pracę każdego. Zbiór zasad postępowania, które powinny obowiązywać wszystkich turystów zawarty jest w Karcie Turysty. 12 haseł, które stanowią jej treść wybrano w drodze konkursu przeprowadzonego wśród szerokich rzesz członków organizacji turystycznych i młodzieżowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *