people walking on street near concrete buildings

WIĘKSZOŚĆ BADANYCH

Większość badanych rodziców stosuje kary cielesne. Uważają oni, że tłumaczenie nie przynosi właściwego rezultatu. Oprócz kar cielesnych zabraniają wyjścia, ograniczają słodycze, zabraniają spotkań z kolegami. Według badanych ro­dziców wymusić posłuszeństwo można tylko za pomocą kar fizycznych. Wynika to z wzorów wyniesionych z domu rodzinnego. Niektórzy rodzice wprowadzają metody demokratyczne, ale w chwilach uniesienia, zdenerwo­wania zawsze odwołują się do metody autorytatywnej. Stosowanie kar cie­lesnych wywołuje u dziecka lęk, kłamstwa, agresję. Zachowania dziecka ograniczone w domu wyzwalają się w środowisku pozarodzinnym. Dzieci grzeczne w domu, stłumione poprzez kary, bywają agresywne w kontaktach z rówieśnikami. Tego typu reakcje są próbą odreagowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *