reflections of white mosque on water

WIELE FORM

Poja­wia się też wiele form przestępczości wcześniej w Polsce nieznanych np. w samej tylko Warszawie w pierwszym kwartale 1993 roku zarejestrowano ok. 10 tys. przestępstw, o które podejrzani byli sprawcy poniżej 18 roku życia. Wiele z tych czynów popełniali nieletni wielokrotnie. Często młodociani nie poprzestawali na obezwładnieniu, lecz kopali, maltretowali i kaleczyli ofiary. Szczególnego okrucieńtwa dopuszczali się wobec rówieśników, osób star­szych i niepełnosprawnych. Co charakterystyczne, młodzi napastnicy gwa­rantowali sobie liczebną przewagę. Działali w grupach, często przekształca­jąc się w gangi o stałej liczbie członków hierarchicznie powiązanych. Z gru­pami tymi współdziałali dorośli w roli paserów lub osób kierujących.Znamienne, że okrutni i agresywni nieletni wywodzą się nie tylko ze środowisk potocznie uważanych za kryminogenne, ale również z typowych pełnych rodzin. Jak się wydaje, tendencje te związane są także z uwarunko­waniami makrospołecznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *