brown concrete building near body of water during night time

Wielkopolski Park Narodowy

Położony nie opodal Poznania, obejmuje jeziora (z pięknym Jeziorem Góreckim na czele), lasy, duże bogactwo ptactwa, w tym wiele rzadkich gatunków. Woliński Park Narodowy (2) park nadmorski na wyspie Wolin. Urwiste brzegi, nadmorskie jeziora śródleśne, rzadkie okazy roślinności i ptactwa m.in. orły bieliki i kormorany. Rezerwaty przyrody obejmują określone obszary, w których podlega ochronie cała przyroda lub niektóre jej składniki, bądź też cechy krajobrazu (jest ich na terenie całego kraju ok. 550, w tym ponad 120 ścisłych). Wyróżnia się następujące rodzaje rezerwatów:
B leśne, w których chroni się resztki pierwotnych lasów, roślinne, utworzone w celu ochrony bardzo rzadkich roślin, torfowiskowe, umożliwiające badania naukowe nad resztkami pierwotnych zbiorowisk torfowiskowych, stepowe, skrawki stepów pozostałe w Polsce z dawnych okresów klimatycznych, skalne, które zabezpieczają osobliwe twory geologiczne, najczęściej o osobliwych kształtach, zbiorowiska kryształów, minerałów, jaskinie i groty, wodne, a więc osobliwe źródła, wodospady i roślinność z nimi związana, zwierzęce, hodowlane, służące hodowli rzadkich, już ginących, zwierząt jak np. żubrów, łosi, bobrów oraz chroniące zwierzęta żyjące dziko w naturalnych warunkach. Część rezerwatów jest uznana ustawowo za ścisłe, w których chroni się całą przyrodę i zakazane są wszystkie czynności gospodarcze. Do najciekawszych rezerwatów ścisłych w Polsce należą: Jaskinia „Raj” pod Kielcami, Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego w Wierzchlasie (Bory Tucholskie), Bursztynowa Góra (kopalnia bursztynu) w woj. gdańskim, źródła Wisły na stoku Baraniej Góry, skałki „Piekło” pod Niekłaniem koło Końskich, Osiedle Kormoranów nad Brdą,, przełom Białki pod Krempachami na Podhalu,, wąwóz Homole koło Szczawnicy, Błędne Skały na Ziemi Kłodzkiej i Prządki formy skalne koło Krosna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *