Man and Woman Walks on Dock

WPŁYW TELEWIZJI NA ODBIORCĘ

Taki wpływ telewizji na odbiorcę może wzbudzać duży niepokój ze względu na zainteresowanie czynnikami, które warunkują powyżej opisany sposób korzystania z telewizji oraz na utrwalenie się biernego i obojętnego stosunku wobec środowiska społecznego. Zdaniem niektórych badaczy, tele­wizja może, prezentując przemoc, pobudzać, a jednocześnie uspakajać oraz obniżać poziom lęku u dzieci (Kubin 1965).Telewizja, pełniąc funkcję eskapistyczną, miałaby zatem uwalniać odbiorcę od dążeń agresywnych i dostarczać mu zastępczego zaspokojenia. Odmienną koncep­cję wpływów prezentują uczeni zajmujący stanowisko oparte na teorii uczenia się zachowań Według tej koncepcji widzowie uczą się zachowań poprzez ich obser­wację na ekranie. Odbiór programów telewizyjnych, w połączeniu z innymi jeszcze czynnikami, może wywoływać agresję bądź stany lękowe u widza, jest bowiem katalizatorem wyzwalającym tego typu zachowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *