aerial photography of teal bridge

Współczesne, ale ciekawe

Na wycieczkach i wędrówkach, podczas pobytu w miastach najczęściej zwiedzamy starej dzielnice, zabytkowe obiekty, muzea ze zbiorami sztuki. Wędrując zaś przez wsie najczęściej’ szukamy ośrodków sztuki (udowej: starych, drewnianych chat, wnętrz z wystrojem folklorystycznym, nieraz odwiedzamy pracownie twórców ludowych (wycinanki, tkactwo, garncarstwo itd). Jednak dobre poznanie kraju to nie tylko znajomość miejsc historycznych, osiągnięć kultury i sztuki, poznanie krajobrazu czy przyrody. Nie można bowiem pominąć współczesnych osiągnięć człowieka w Polsce Ludowej. Zmiany jakie się dokonały podczas 30 ostatnich lat są tak ogromne, że nie możemy ich nie zauważyć. W miejscach nieużytków powstały ogromne fabryki, rozlewisk i moczarów wielkie sztuczne jeziora. Nie ma chyba w Polsce miejscowości, w której nie spotka się choćby jednego ciekawego obiektu współczesnego budownictwa. Wędrówka przez wsie i miasta daje także okazję do ciekawych spotkań z miejscową ludnością i zapoznania się z jej warunkami życia i pracą. W ciągu ostatnich lat wieś zmieniła prawie całkowicie swoje oblicze. Szczególnie duze zmiany zaszły w gospodarstwach rolnych państwowych i spółdzielczych, które stają się coraz silniejszymi jednostkami gospodarczymi, o dużym i różnorodnym parku maszynowym. Na polach i w gospodarstwach mo żemy zobaczyć nowe, ciekawe maszyny: wieloczynnościowe kombajny, koparki, traktory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *