Woman Taking Pictures of Ruins

Wycinanki, zakładki do książek, barwne krajki

Wiele różności z wyrobów ludowego rzemiosła, na które trafimy na wędrówce. Uście i rośliny. Można gromadzić wszystkie gatunki jakie spotykamy na trasie wędrówki lub tylko o oryginalnych kształtach, kolorach. Utworzony w ten sposób zielnik może być dużą pomocą w nauce biologii, zwłaszcza gdy wzbogacimy go krótkimi wiadomościami o zerwanych roślinach lub liściach. Nie należy tylko zrywać do niego roślin chronionych.  Kamyki, odłamki skał, minerały znalezione na szlaku w górach czy nad rzeką, a także muszle i muszelki z uwagi na kształt, barwę i miejsce znalezienia stanowić mogą także ciekawą kolekcję. Gromadzić można je w pudełkach, starając się o przyklejenie na odwrocie krótkiej charakterystyki. Można również zbierać bilety przejazdowe (kolejowe, autobusowe, tramwajowe, żeglugi), wstępu do muzeów, teatrów, nalepki hoteli, campingów, wszystko zależy tylko od naszej pomysłowości. Jednak najmilszą pamiątką dla turysty będzie zawsze kronika turystyczna. Prowadzi się ją w brulionie lub innym notatniku, zamieszczając opisy tras, miejscowości zwiedzanych i ciekawych obiektów, a także „na gorąco” spisane wrażenia, ewentualnie szkice czy wspomniane pieczęcie, widokówki, zdjęcia, wycinanki, a nawet autografy… Uzupełniana ciągle o wiadomości z następnych wypraw turystycznych stanowić będzie niezwykle ciekawą dokumentację. Do prowadzonej starannie kroniki będziemy wracać nie raz i nie tylko jako do pamiątki z wycieczki czy wędrówki, ale także jako do źródła wielu pożytecznych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *