green trees on green grass field under white clouds and blue sky during daytime

WYKORZYSTANE W BADANIACH

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i następują­ce techniki badawcze: ankietę, wywiad i obserwację. Pojęcie metody i tech­niki badań oraz ich klasyfikację przyjęto za Pilchem (1995, s.51,77,82-87). Próbę badawczą stanowiły 33 rodziny i 63 dzieci. Wśród badanych dzieci 46 (76,1%) wychowywało się w rodzinach pełnych i 15 (23,8%) w rodzinach niepełnych. Badania przeprowadzono w 1993 roku w jednej ze szkół podsta­wowych w Kielcach.W badanych rodzinach przeważały postawy negatywne: unikania, odtrącenia, zbyt wymagająca i niekonsekwentna. W1 przypadku (3%) stwierdzono postawę nadmier­nie ochraniającą . Postawa odtrącenia wystąpią w 2 przypadkach (6%). Rodzice krytykowali i potępiali swoje dziecko, okazywali mu chłód uczuciowy. Nigdy nie starali się usprawiedliwić zachowania dziecka. Stosowali surowe kary fizyczne, często oka­zywali swoje niezadowolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *