green and brown building

WYNIKI ANALIZY

W wyniku analizy otrzymanych danych empirycznych stwierdzono istotne różnice w typach wychowania rodzinnego dorastających o niskim i wysokim poziomie agresywności. Dla dorastających o wysokim poziomie agresji cha­rakterystyczne jest: ignorowanie przez rodziców ich potrzeb, także podczas kontaktów emocjonalnych, autorytarne lub surowe, a także niedostateczne przywiązanie wagi do wychowania swoich dzieci. Wysokiej agresywności dorastających sprzyja także nagła zmiana stylu wychowania, charakteryzują­ca się przechodzeniem od bacznej uwagi zwracanej na dziecko do emocjo­nalnego odrzucenia.Duży wpływ na socjalizację agresywności dorastającego mają stosunki między małżonkami. Im większą destruktywnością odznaczają się stosunki małżeńskie, tym mniejszy jest wskaźnik życzliwości wzajemnej i większa dominacja dorastających, zgodnie z testem T. Liri.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *