brown wooden dock on blue sea under blue and white cloudy sky during daytime

WYNIKI BADAŃ

Chociaż wyniki badan (Fredman 1984) nie umożliwiają jednoznacznego sformułowania wniosków przemawiających za bądź przeciw kathartycznej funkcji telewizji, to pozwalają jednak na stwierdzenie istnienia zależności między odbiorem programów zawierających elementy agresji i przemocy a tendencją do zachowań agresywnych. Zachowań rozumianych jako działa­nia skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom wywołującym u osob­nika niezadowolenie lub gniew, mające na celu spowodowanie szkody przed- miotowowi agresji lub zniszczenie go (Okoń 1975, s. 11). Zachodnioeuropejscy i amerykańscy naukowcy i publicyści bardzo dużą odpowiedzialnością za agresję obarczają zbrutalizowaną telewizję a także nieograniczony dostęp do kaset video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *