Aerial View of White Sand Beach

Z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ

W związku z. tym, iż obecnie agresja staje się zjawiskiem powszechnym – zarówno dzięki różnorodności form, jak i nasi­leniu występowania, stanowi poważny problem wychowawczy i społeczny. Przemawia za tym również fakt, że znanymi mechanizmami, ściśle związa­nymi z zachowaniami agresywnymi, są postagresywny wzrost nasilenia ag­resji czyjejsamowzmacnianie,utrudniające przeciwdziałanie lubsocjalizację agresji. Z pełną świadomością zasygnalizowanych trudności profilaktyczno-wy­chowawczych, należy zaznaczyć, iż niniejsze opracowanie zaprzecza dość popularnym sądom, według których agresję można zmniejszyć agresją np. karami. Z analizy wynika bowiem zdecydowanie, że oddziaływanie za poś­rednictwem negatywnych postaw wychowawczych czy zachowań agresyw­nych nie zmniejszy agresji – wręcz przeciwnie. Znajomość faktu, że etiologia agresji i agresywności tkwi głęboko w wychowaniu rodzinnym zmusza do uznania konieczności długotrwałej pracy psychopedagogicznej (np. wielopo­koleniowej) nad jej obniżeniem czy socjalizacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *