green trees on brown sand beach during daytime

ZAOBSERWOWANE

Dzieci z tych rodzin uważały, że iwlzice ich nie kochają, czuły się gorsze od innych. Postawę unikania zaobserwowano u matek w 5 przypad­kach (15,1%), u ojców w 8 przypadkach (24,2%). Rodzice nie interesowali się dzieckiem, nie zaspokajali jego podstawowych potrzeb materialnych i psychicznych, nie troszczyli się o jego zdrowie, nie interesowali się miejscem spędzania czasu wolnego, ani postępami w nauce. Wystąpiło to w rodzinach alkoholików. Rodzice nadużywający alkoholu żle realizowali swoje obowiązki rodzicielskie. Nie zaspokajali dzieciom zarówno podstawowych potrzeb materialnych jak i psychicznych. Dzieci te otrzymywały daimowe obiady w szkole oraz pomoc finansową. W1 przypadku (3%) zaobserwowano postawę nadmiernie .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *