people taking picture of waterfalls under cloudy sky

Znaki szlaków turystycznych

Przy skręcie lub zejściu szlaku na boczną ścieżkę umieszcza się z obu stron z tym, że przed zakrętem paski załamuje się w kierunku skrętu, czasami zamiast pasków znajdują się strzałki, powinny być namalowane tak, aby następny był widoczny od poprzedniego. Zdarza się jednak, że na odcinkach szlakowy biegnących dłuższy czas wyraźną drogą bez odgałęzień maluje się je rzadziej, umieszcza się gęściej na ścieżkach ruchu masowego, na początku i na końcu szlaku, przy wybitnej zmianie kierunku, na otwartych przestrzeniach (w tym przypadku nie na drzewach, a na kamieniarkach, palach itp.), przy rozgałęzieniu dróg i na miejscach zboczenia szlaku z wyraźnej drogi na ścieżkę. Żadna z wycieczek, które organizujemy, nie powinna być nastawiona na „połknięcie” jak największej ilości kilometrów, gdyż zamiast wypoczynku może przynieść szkodę dla zdrowia. Dlatego też starajmy się przestrzegać ustalonych przez władze oświatowe i turystyczne norm długości trasy oraz ciężaru bagażu. Dotyczy to przede wszystkim niedoświadczonych, młodocianych turystów. Po zdobyciu doświadczenia łatwo będziemy mogli dostosować normy do swoich możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *