ZNĘCANIE SIĘ

W mojej definicji uczeń staje się ofiarą, kiedy jest narażony w sposób powtarzalny przez pewien okres czasu na negatywne działania ze strony jednego lub wielu innych uczniów. Negatywne działanie zachodzi wtedy, kiedy ktoś celowo wyrządza krzywdę lub szkodę innemu – co zasadniczo implikuje definicja zachowania agresywnego. Działanie to można realizować za pomocą kontaktu fizycznego, słów lub w inny sposób, jak np. robienie min lub wykonywanie brzydkich gestów, a także poprzez celowe wyłączenie kogoś z grupy. Termin „znęcanie się” implikuje również nierówność siły (asymetryczny stosunek sił). Uczeń, który jest narażony na niekorzystne działanie, ma trudność z obroną samego siebie, jest bezradny wobec ucznia lub uczniów, którzy mu dokuczają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *